ห้างสรรพสินค้าในเปรูกลับมาเปิดให้บริการ หลังต้องปิดนานเกือบ 100 วัน ท่ามกลางมาตรการเข้มงวดควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในเปรูกลับมาเปิดให้บริการ หลังจากที่ต้องปิดให้บริการนานเกือบ 100 วัน โดยภายในห้างสรรพสินค้าต้องมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด มีการจำกัดจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยลดลงเหลือครึ่งหนึ่งจากจำนวนปกติ ทั้งยังปิดให้บริการในบางพื้นที่ อาทิ ลานกิจกรรม รวมทั้งยังไม่อนุญาตให้นำเด็กเล็กเข้ามาภายในห้างฯ ขณะที่เจ้าหน้าที่ทำการวัดอุณหภูมิลูกค้าทุกคน มีการฆ่าเชื้อรองเท้า และให้บริการน้ำยาทำความสะอาดมือ

เปรูพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 257,447 ราย เสียชีวิต 8,223 ราย เปรูมีห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศกว่า 90 แห่ง มีพนักงานทำงานอยู่ตามห้างสรรพสินค้าถึงกว่า 180,000 คน กว่าร้อยละ 60 ของห้างสรรพสินค้าในเปรู อยู่ในกรุงลิมา

Posted in new