อินเดียเตรียมเปิด ทัชมาฮาล มหาวิหารหินอ่อน อนุสรณ์สถานแห่งความรักของจักรพรรดิโมกุลอีกครั้ง หลังจากรัฐบาลอนิเดียสั่งปิดเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นระยะเวลานานกว่า 3 เดือน ทางการอินเดียระบุว่า จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าได้เพียงวันละ 5,000 รายเท่านั้น และนักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการเข้าชม

รวมถึงไม่อนุญาให้สัมผัสพื้นผิวหินอ่อนภายในมหาวิหารด้วยเช่นกันพื้นที่ภายในอนุสรณ์สถานและสถานที่อื่นๆทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามมาตรการความสะอาด มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมและมาตรการด้านสาธารณสุข นอกจากทัชมาฮาลแล้ว ทางการอินเดียจะเปิดสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอย่างปราสาท Red Fort ซึ่งเป็นปราสาทที่จักรพรรดิ์โมกุลของอินเดียเคยประทับอยู่ด้วยเช่นกัน ด้านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเมืองอัครา ซึ่งเป็นที่ตั้งของทัชมาฮาลกล่าวว่า เมืองอัคราเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสมากที่สุด ดังนั้นมาตรการล็อกดาวน์ยังคงถูกใช้อย่างเข้มงวดในพื้นที่อื่นๆยกเว้นสถานที่ท่องเที่ยว โดยร้านอาหารและโรงแรมรอบทัชมาฮาลยังคงไม่มีการเปิดให้บริการ