การถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนยังให้หลักฐานทางสายตาที่สนับสนุนการค้นพบที่น่าประหลาดใจของนักวิทยาศาสตร์มีบทบาทในการรวมตัวกันเหมือนกันกระบวนการซ่อมแซมดีเอ็นเอที่ใช้บ่อยโดยเซลล์เพื่อแก้ไขการแตกหักแบบสองเส้น ซึ่งหมายความว่า XPG อาจอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการรวมตัวกันของโปรตีนที่เหมือนกัน

ซึ่งเป็นข้อบกพร่องที่ทำให้เกิดมะเร็งการกลายพันธุ์ของผู้ป่วยที่ได้รับมรดกในยีนของ XPG สามารถแปลความผิดปกติของโปรตีนอย่างรุนแรงและโรคที่แตกต่างกัน ทีมทำและทดสอบโปรตีนแกนเร่งปฏิกิริยาที่มีการกลายพันธุ์แต่ละจุดที่รู้จักกัน 15 จุดซึ่งก่อให้เกิดทั้ง xeroderma pigmentosum หรือกลุ่มอาการของโรค Cockayne และพบว่าการแทนที่กรดอะมิโนเดี่ยวเหล่านี้สามารถทำให้โปรตีนทั้งเสถียร แต่อยู่ในขอบเขตที่แตกต่างกัน คุณสมบัติของโปรตีนกลายพันธุ์ที่เหลือจะเป็นตัวกำหนดผลของโรคโครงสร้างนี้ช่วยให้เราเข้าใจความแตกต่างระหว่างโรคสองโรคและเป็นการตอกย้ำความซับซ้อนของโปรตีน